Peace of Mind

Garanti

Alla TinySeats produkter har en garanti som gäller två år från inköpsdatum. Garantin täcker alla produktions- och materialfel som kommer kompenseras förutsatt att stolen använts på ett sådant sätt som beskrivs I bruksanvisningen.

Garantin täcker inte:

  • Skador förorsakade av försummelse, åverkan eller felaktig användning
  • Skador förorsakade av olyckor, produktförändringar eller felaktig installation
  • Oförmåga att följa instruktionerna I produktens bruksanvisning
  • Normalt slitage
  • Kosmetiska skador på ytskikt, såsom exempelvis blekning eller missfärgning

Om produkten skulle levereras med någon defekt eller trasig del har kunden rätt till byte om anmärkning görs inom två (2) månader efter att produkten mottagits.

Vänligen kontakta connect@tinyseats.com för alla garantiärenden.

Vid tvist hänvisas alltid till Allmänna reklamationsnämnden. Du kan använda den onlineplattform för klagomål som finns tillgänglig på EU-kommissionens webbplats.

Returer

TinySeats returpolicy ger varje konsument rätt till öppet köp I 60 dagar förutsatt att produkten returneras I obrukat skick och I sin originalförpackning. Returrätten räknas från den dag då konsumenten mottar sin vara. Kvitto och förpackningssedlar ska uppvisas I samband med returen.

Om en hel order returneras täcks alla kostnader för placering och retur av ordern av återbetalningen. För delreturer tacks inte kostnader kopplade till leveranser och betalningsavgifter.

TinySeats hanterar återbetalningen inom 14 dagar från det att varan mottagits. Betalningsavgifter påverkas inte av antalet varor som köpts.

Ångerrätt

Enligt distans och hemförsäljningslagen har du som kund en ångerrätt på 14 dagar. Ångerrätten räknas från det datum du mottog varorna. Återbetalning sker så fort som möjlig, dock senast 14 dagar från det att vi mottagit ditt meddelande om ånger. Vi använder samma betalsätt som du använt vid betalningen av köpet.

Vid retur av enskilda varor återbetalas inte fakturaavgiften, vilket den gör vid en komplett retur.

Vid eventuell försening har du som kund rätt att häva köpet. Återbetalning av betalda paket sker då inom 14 dagar från det att kunden hävt sitt köp.

Meddela ditt beslut att nyttja ångerrätten skriftligen innan ångerperiodens slut till:
connect@tinyseats.com

TinySeats Europe AB
Box 3
438 05 Hindås